Ayurveda

AYURVEDA

Ayurveda är en urgammal hälsovetenskap som sträcker sig tusentals år tillbaka i tiden. Denna hälsovetenskap innebär att den enskilda människan sätts in i ett helhetssammanhang.

 

Ayurveda betyder kort och gott ”kunskap om livet” och beskriver människan som en helhet vilken är sammansatt av många egenskaper. Inom ayurvedan har varje individ sina egna speciella utmärkande egenskaper som formar just hennes personlighet.

 

Ayurveda innebär också att ett antal kroppstyper (konstitutioner) identifieras där var och en har sina specifika särdrag, kännetecken och kvaliteter.

 

Dessa tre är följande:

Vata

Pitta

Kapha

 

För att hitta själva nyckeln för hur dessa personliga särdrag präglar vårt liv är det viktigt att identifiera och få förståelse för den egna kroppstypen. Olikheterna i hur vi reagerar på fysisk och psykisk stress är ett exempel på detta. Några exempel på hur vår kroppstyp påverkar vårt dagliga liv är blanda annat genom våra olika sätt att tänka, agera, planera, hantera konflikter, problemlösning, förmåga att ta till sig ny information och uttrycka kreativitet. Vår kroppstyp är också i hög grad förbunden med de obalanser, sjukdomar och krämpor vi har en benägenhet att drabbas av. Det som händer oss är ingen slump utan det finns en orsak och verkan. När vi lär känna vår kroppstyp blir det lättare att förstå den lagbundenhet som dessa samband följer.

 

Våra individuella egenskaper leder oundvikligen till en logisk följd av konsekvenser vilka kan spåras tillbaka till vår kroppstyp, vår psykofysiologiska konstitution.

 

Detta betraktelsesätt ger ett annorlunda och mer holistiskt perspektiv på oss själva och våra starka och svaga sidor men även ett effektivt verktyg för att bemästra och balansera våra svagheter, utveckla vår förmåga, våra möjligheter, hälsa, vitalitet och inte minst välbefinnande.   

 

 

Abyanga, oljemassage 60 min - Pris 720 kr

En mjuk och renande massage med varm sesamolja. Mycket avslappnande och motverkar stress och oro. Verkar förnyande på både kropp och hud.

 

 

Marmamassage 90 min - Pris 800 kr

Djupt avslappnande och balanserande massage för sinne och kropp. Med vegetabiliska och eteriska oljeblandningar stimuleras kroppens egen självläkningsprocess.

 

 

Tamasmassage 60 min - Pris 720 kr

Indisk idrottsmassage, djupgående och utrensande för kroppen.

 

 

Shiro & Mukabyanga 40 min - Pris 450 kr

Indisk ansikts- och huvudmassage

 

 

Ayurvedakonsultation 60 min - Pris 500 kr

Under konsultationen tar vi med hjälp av ett frågeformulär reda på vilken dosha du tillhör (vata, pitta eller kapha) samt vilka obalanser du har. Du erhålls även kostråd, levnadsråd och passande behandlingar.